Select Page
ตั๋วราชการ-แอร์เอเชีย
Banner_Nokair_ราชการ-01
previous arrow
next arrow

จองตั๋วเครื่องบิน ตั๋วราชการ

รัฐวิสาหกิจ

ยินดีต้อนรับกลุ่มลูกค้าข้าราชการ พนักงานรัฐ และรัฐวิสาหกิจ พร้อมให้บริการด้วยราคาที่ประหยัด ง่ายในการสำรองที่นั่งผ่านเจ้าหน้าที่ และสะดวกสบายในการให้บริการ

—————————————–

เราคือตัวแทนจำหน่ายตั๋วเครื่องบิน ตั๋วราการ ราคาถูกในประเทศ ระหว่างประเทศ ทุกเส้นทางบินในราคาประหยัด นำเสนอโปรโมชั่นสายการบินนกแอร์/เเอร์เอเชีย ตั๋วเครื่องบินที่ดีที่สุดเพื่อตอบสนองความต้องการของท่าน ท่านสามารถจองตั๋ว แอร์เอเชีย/นกแอร์ กับเราได้ทันที หรือ โทรติดต่อสอบถามราคา เช็คเส้นทางการบิน รอบและวันเวลาเดินทางที่ท่านต้องการอย่างง่ายดายสะดวกและรวดเร็วสามารถออกตั๋วเครื่องบิน nokscoot ได้เลยพร้อมทำให้ท่านจองตั๋วราคาถูกและพอใจได้ทันที

ข้อควรรู้ก่อนการเดินทาง

ข้อมูลเบื้องต้นก่อนเดินทาง

การลงทะเบียน : เคาน์เตอร์สำหรับลงทะเบียนเพื่อยืนยันการเดินทางของสายการบิน จะเปิดให้บริการก่อนเวลากำหนดการเดินทาง สอง (2) ชั่วโมง สำหรับเที่ยวบินภายในประเทศ และ สาม (3) ชั่วโมง สำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ และจะปิดรับลงทะเบียนก่อนเวลากำหนดการเดินทาง สี่สิบห้า (45) นาที ผู้โดยสารจำเป็นต้องดำเนินการลงทะเบียนให้เรียบร้อยภายในระยะเวลาที่ระบุไว้ สายการบินขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการเดินทางตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการบินฉบับนี้และไม่อนุญาตให้ท่านลงทะเบียนเพื่อยืนยันการเดินทาง

การขึ้นเครื่อง : ท่านจะต้องแสดงตัว ณ ประตูขึ้นเครื่องอย่างน้อยสามสิบ (30) นาทีก่อนถึงเวลาออกเดินทาง ซึ่งประตูขึ้นเครื่องจะปิดสิบห้า (15) นาทีก่อนถึงเวลาออกเดินทาง หากท่านไม่มาแสดงตัวภายในระยะเวลาที่กำหนดสายการบินขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการเดินทางของท่าน

ตารางราคาโปรโมชั่น 

เส้นทาง

ราคา/เที่ยวบินรวมทุกอย่างแล้ว

สิงคโปร์
1,100.00 บาท
เพิร์ธ
3,943.00 บาท
โอซาก้า
990.00 บาท
ซิดนีย์
4,890.00 บาท

บริการ AirAsia Government

สิทธิประโยชน์และเงื่อนไขผ่านบริการ AirAsia Government

1.ตั๋วราคาพิเศษนี้สามารถโหลดสัมภาระได้ฟรี 40 กิโลกรัมพร้อมกับชุดอุปกรณ์กีฬาได้ฟรี 20 กิโลกรัม

2.พร้อมสิทธพิเศษที่นั่งฮอตซีทและอาหารชุดคอมโบเซ็ทฟรี

3.การสํารองที่นั่งของราคาพิเศษสามารถเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินก่อนเดินทาง 24 ชั่วโมงโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม

4.หากต้องการเปลี่ยนแปลงไฟล์ภายใน 24 ชั่วโมงแต่ไม่เกิน 4 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง ต้องมีค่าใช้จ่ายในการ

เปลี่ยนแปลงสําหรับเที่ยวบินในประเทศ 535 บาทและเที่ยวบินต่างประเทศ 750 บาท

5.กรณีเช็คอินไฟล์ไม่ทันและต้องการเดินทางในไฟล์ถัดไป ต้องมีค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแปลงสําหรับเที่ยวบินในประเทศ 535 บาทและเที่ยวบินต่างประเทศ 750 บาท

6.การ stand by ไฟล์ก่อนหน้านี้ต้องไป stand by ที่สนามบินก่อนล่วงหน้า 1 ชั่วโมง โดยทางแอร์เอเชีย ไม่สามารถ

การรันตีที่นั่งให้ได้

7.ตั๋วราคาพิเศษนี้สงวนสิทธิ์เฉพาะพนักงานข้าราชการและรัฐวิสาหกิจไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชื่อผู้โดยสารได้(บริษัท

ตัวแทนจําหน่ายตั๋วเครื่องบินต้องถ่ายสําเนาบัตรราชการหรือรัฐวิสาหกิจทุกครั้ง)

จองตั๋วเครื่องบินกับเรา ง่ายๆ

เส้นทางบินของสายการบินตั๋วราชการ


ที่นั่งสายการบิน 


สัมภาระเพิ่มเติม


  • ตั๋วราคาพิเศษนี้สามารถโหลดสัมภาระได้ฟรี 40 กิโลกรัมพร้อมกับชุดอุปกรณ์กีฬาได้ฟรี 20 กิโลกรัม

 

เมนูอาหารแนะนำ


แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว