Banner_Bangkok-01
Bangkok-Airline
Bangkok-Airline_01
previous arrow
next arrow

สายด่วนบางกอกแอร์เวยส์

จองตั๋วเครื่องบิน
บางกอกแอร์เวย์ราคาถูก


เราคือตัวแทนจำหน่ายตั๋วเครื่องบิน Bangkok Airway ราคาถูกในประเทศ ระหว่างประเทศ ทุกเส้นทางบินในราคาประหยัด นำเสนอโปรโมชั่น Bangkok Airway ตั๋วเครื่องบินที่ดีที่สุดเพื่อตอบสนองความต้องการของท่าน ท่านสามารถจองตั๋ว Bangkok Airway กับเราได้ทันที หรือ โทรติดต่อสอบถามราคา เช็คเส้นทางการบิน รอบและวันเวลาเดินทางที่ท่านต้องการอย่างง่ายดายสะดวกและรวดเร็วสามารถออกตั๋วเครื่องบิน Bangkok Airway ได้เลยพร้อมทำให้ท่านจองตั๋วราคาถูกและพอใจได้ทันที

เส้นทางการบินบางกอกแอร์เวยส์

CNX

เชียงใหม่ (CNX)

THB 890

CIE

เชียงราย (CIE)

THB 890

MAQ

แม่ฮ่องสอน (MAQ)

THB 990

UBP

อุบลราชธานี (UBP)

THB 990

UTH

อุดรธานี (UTH)

THB 990

KKC

ขอนแก่น (KKC)

THB 890

HYD

หาดใหญ่ (HYD)

THB 990

KBV

กระบี่ (KBV)

THB 990

URT

สุราษฎร์ธานี (URT)

THB 890

HKT

ภูเก็ต (HKT)

THB 890

LTP

ลำปาง (LTP)

THB 990

THS

สุโขทัย (THS)

THB 990

LPQ

หลวงพระบาง (LPQ)

THB 2,590

MLE

มัลดีฟส์ (MLE)

THB 2,590

MDL

มัฑะเลย์ (MDL)

THB 2,590

SIN

สิงคโปร์ (SIN)

THB 2,590

HKG

ฮ่องกง (HKG)

THB 2,590

LPQ

หลวงพระบาง (LPQ)

THB 2,590

VTE

เวียงจันทน์ (VTE)

THB 2,590

RGN

ย่างกุ้ง (RGN)

THB 2,590

MDL

มัณฑะเลย์ (MDL)

THB 2,590

PEN

ปีนัง (PEN)

THB 2,590

PNH

พนมเปญ (PNH)

THB 2,590

เส้นทางราคารวมเริ่มต้น
เชียงใหม่
ราคา 890 บาท
เชียงราย
ราคา 890 บาท
แม่ฮ่องสอน
ราคา 990 บาท
อุบลราชธานี
ราคา 990 บาท
อุดรธานี
ราคา 990 บาท
ขอนแก่น
ราคา 890 บาท
หาดใหญ่
ราคา 990 บาท
กระบี่
ราคา 990 บาท
สุราษฎร์ธานี
ราคา 890 บาท
ภูเก็ต
ราคา 890 บาท
ลำปาง
ราคา 990 บาท
สุโขทัย
ราคา 990 บาท
หลวงพระบาง
ราคา 2,590 บาท
มัลดีฟส์
ราคา 2,590 บาท
มัฑะเลย์
ราคา 2,590 บาท
สิงคโปร์
ราคา 2,590 บาท
ฮ่องกง
ราคา 2,590 บาท
หลวงพระบาง
ราคา 2,590 บาท
เวียงจันทน์
ราคา 2,590 บาท
ย่างกุ้ง
ราคา 2,590 บาท
มัณฑะเลย์
ราคา 2,590 บาท
ปีนัง
ราคา 2,590 บาท
พนมเปญ
ราคา 2,590 บาท
[metaslider id=5613]

ข้อควรรู้ก่อนการเดินทาง

ข้อมูลเบื้องต้นก่อนเดินทาง

การลงทะเบียน : เคาน์เตอร์สำหรับลงทะเบียนเพื่อยืนยันการเดินทางของสายการบิน จะเปิดให้บริการก่อนเวลากำหนดการเดินทาง สอง (2) ชั่วโมง สำหรับเที่ยวบินภายในประเทศ และ สาม (3) ชั่วโมง สำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ และจะปิดรับลงทะเบียนก่อนเวลากำหนดการเดินทาง สี่สิบห้า (45) นาที ผู้โดยสารจำเป็นต้องดำเนินการลงทะเบียนให้เรียบร้อยภายในระยะเวลาที่ระบุไว้ สายการบินขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการเดินทางตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการบินฉบับนี้และไม่อนุญาตให้ท่านลงทะเบียนเพื่อยืนยันการเดินทาง

การขึ้นเครื่อง : ท่านจะต้องแสดงตัว ณ ประตูขึ้นเครื่องอย่างน้อยสามสิบ (30) นาทีก่อนถึงเวลาออกเดินทาง ซึ่งประตูขึ้นเครื่องจะปิดสิบห้า (15) นาทีก่อนถึงเวลาออกเดินทาง หากท่านไม่มาแสดงตัวภายในระยะเวลาที่กำหนดสายการบินขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการเดินทางของท่าน

ตารางราคาโปรโมชั่น บางกอกแอร์เวย์

เส้นทาง

ราคา/เที่ยวบินรวมทุกอย่างแล้ว

สมุย
1,100.00 บาท
ลำปาง
1,100.00 บาท
ย่างกุ้ง
1,100.00 บาท
มัลดีฟส์
1,100.00 บาท

จองตั๋วเครื่องบินกับเรา ง่ายๆ

สายการบิน บางกอกแอร์เวย์

เคาน์เตอร์เช็คอิน บางกอกแอร์เวย์ส 


เคาน์เตอร์เช็คอินสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส (สนามบินสุวรรณภูมิ)

เคาน์เตอร์เช็คอินสายการบินบางกอกแอร์เวย์ ตั้งอยู่ที่แถว F อาคารผู้โดยสารชั้น 4 ตรงข้ามประตูทางเข้า หมายเลข 3 สำหรับผู้โดยสารที่ต้องการติดต่อสำนักงานบัตรโดยสารของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ สามารถติดต่อได้ที่ อาคารผู้โดยสารชั้น 6

เวลาขั้นต่ำในการต่อเครื่อง

สำหรับท่านผู้โดยสารที่ต้องต่อเครื่องในระหว่างการเดินทาง ควรถือหลักเวลาที่ต้องใช้ในการต่อเครื่อง (Minimum Connecting Time) ดังต่อไปนี้
 • จากเที่ยวบินระหว่างประเทศ (International) ไปยังเที่ยวบินในประเทศ (Domestic) 1.15 ชั่วโมง
 • จากเที่ยวบินในประเทศ (Domestic) ไปยังเที่ยวบินระหว่างประเทศ (International) 1.15 ชั่วโมง
 • จากเที่ยวบินระหว่างประเทศ (International) ไปยังเที่ยวบินระหว่างประเทศ (International) 1.15 ชั่วโมง
 • จากเที่ยวบินในประเทศ (Domestic) ไปยังเที่ยวบินในประเทศ (Domestic) 1.15 ชั่วโมง

*สายการบินขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับผิดชอบกรณีผู้โดยสารพลาดเที่ยวบินต่อเครื่องน้อยกว่าเวลาตามที่ได้แจ้งไว้ข้างต้นและผู้โดยสารที่ถือบัตรโดยสารแยกฉบับ

ช่วงเวลาในการตรวจรับบัตรโดยสาร

 • เส้นทางภายในประเทศ: อย่างน้อย 1.30 ชั่วโมงก่อนเวลาเดินทาง
 • เส้นทางระหว่างประเทศ: อย่างน้อย 2 ชั่วโมงก่อนเวลาเดินทาง
 • ผู้โดยสารที่ประสงค์เดินทางต้องแสดงบัตร หรือเอกสารตัวจริง ที่หน่วยราชการออกให้เท่านั้น เช่น บัตรประชาชน ใบขับขี่ เป็นต้น
 • ผู้โดยสารต้องมาแสดงตัวเช็คอินกับเจ้าหน้าที่ของสายการบิน ก่อนเวลาปิดเที่ยวบินตามกำหนดเวลาของบริษัท
  • เส้นทางภายในประเทศจะปิดการตรวจรับบัตรโดยสารขึ้นเครื่อง 40 นาที ก่อนเวลาเครื่องออกตามตารางการบิน
  • เส้นทางระหว่างประเทศจะปิดการตรวจรับบัตรโดยสารขึ้นเครื่อง 50 นาที ก่อนเวลาเครื่องออกตามตารางการบิน
 • การปิดรับบัตรโดยสารของสนามบินอื่น ๆ ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสนามบิน ซึ่งสามารถสอบถามข้อมูลได้จากพนักงาน Call center 1771 และสำนักงานบัตรโดยสารของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส

เอกสารการเดินทาง (Travel Document)

 • ผู้โดยสารแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางตัวจริง ที่ออกโดยหน่วยงานของราชการ
 • ผู้โดยสารที่ใช้บัตรเครดิตชำระค่าบัตรโดยสารonline และผ่านทางโทรศัพท์ จะต้องแสดงบัตรที่ใช้ชำระค่าบัตรโดยสาร กับพนักงานในวันเดินทาง

สัมภาระ

 • สัมภาระของผู้โดยสารต้องไม่มีสิ่งของต้องห้าม

การเตรียมตัวขึ้นเครื่อง

 • ผู้โดยสารแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางตัวจริง ที่ออกโดยหน่วยงานของราชการให้กับพนักงานที่ประตูทางออก
 • ประตูทางออกขึ้นเครื่องจะปิดรับขึ้นเครื่อง 15 นาทีก่อนเวลาเครื่องออก กรณ๊ผู้โดยสารมาแสดงตนหลังเวลาปิดรับขึ้นเครื่อง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบทุกกรณี
 • ผู้โดยสารแต่ละท่าน สามารถถือสัมภาระขึ้นเครื่องได้โดยน้ำหนักสัมภาระถือขึ้นเครื่องจะต้องไม่เกิน 5 กิโลกรัม ทั้งนี้ผู้โดยสารจะต้องวางสัมภาระไว้บนตู้เก็บของเหนือศรีษะ หรือใต้เบาะที่นั่งของตัวเองได้

ที่นั่ง บางกอกแอร์เวย์ส 


ข้อมูลสัมภาระ บางกอกแอร์เวย์ส 


Checked Baggage

 • Economy Class : Maximum weight allowance is 20 kilograms for adult and child / 10 kilograms for infant.
 • Premium Economy : Maximum weight allowance is 30 kilograms for adult and child / 10 kilograms for infant.
 • Blue Ribbon Class (Business Class) : Maximum weight allowance is 40 kilograms for adult and child / 10 kilograms for infant.
 • Excess Baggage Rate Charge :
  • Domestic : THB 90 per kilogram per sector will be applied (effective from 1 July 2017 onwards).
  • International: Below zonal rate per portion of travel will be applied (effective from 1 July 2017 onwards)
 • As per directive from Airport of Thailand, one checked baggage maximum weight is 32 kilograms. If baggage weight exceeds 32 kilograms per one piece, the baggage must be re-packed.
 • Bangkok Airways accepts sports equipment as checked baggage as part of your standard baggage allowance. Any exceeded weight resulting from such inclusion shall be assessed at the Excess Charge rate above.

Unchecked Baggage

One item of cabin baggage for adult and child (except infant).

เส้นทางบิน บางกอกแอร์เวย์ส 


แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว

[metaslider id=947]