Select Page

จองตั๋วเครื่องบิน

สายการบิน

แอร์เอเชีย เอ็กซ์ราคาถูก


เราคือตัวแทนจำหน่ายตั๋วเครื่องบิน Air Asia X ราคาถูกในประเทศ ระหว่างประเทศ ทุกเส้นทางบินในราคาประหยัด นำเสนอโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินที่ดีที่สุดเพื่อตอบสนองความต้องการของท่าน ท่านสามารถจองตั๋ว Air Asia X กับเราได้ทันที หรือ โทรติดต่อสอบถามราคา เช็คเส้นทางการบิน รอบและวันเวลาเดินทางที่ท่านต้องการอย่างง่ายดายสะดวกและรวดเร็วสามารถออกตั๋วเครื่องบิน Air Asia X ได้เลยพร้อมทำให้ท่านจองตั๋วราคาถูกและพอใจได้ทันที

จองตั๋วเครื่องบินแอร์เอเชีย

 ดอนเมือง สู่ โซล ราคาสมาชิก BIG ราคารวมเที่ยวเดียวเริ่มต้น 4,290 บาท

 ราคาบุคคลทั่วไป 4,330 บาท 

 

*โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัด และอาจไม่มีให้บริการในบางเที่ยวบิน โดยเป็นไปตามข้อกำหนด และเงื่อนไข

จองตั๋วเครื่องบินแอร์เอเชีย เอ็กซ์

จองตัั๋วแอร์เอเชีย เราพร้อมให้บริการคุณ ในเรื่องการสำรองที่นั่ง ตั๋วเครื่องบิน แอร์เอเชีย เอ็กซ์ (XJ) ในราคาพิเศษ และประหยัด บริษัทฯ เปิดดำเนินการมามากกว่า 10 ปี มีพนักงานที่มีประสบการณ์คอยบริการคุณ คุณสามารถ โทรสอบถามราคา หรือเช็คราคาค่าตั๋วเครื่องบิน air asia x ผ่านเจ้าหน้าที่ เพื่อเปรียบเทียบราคา

สนใจติดต่อสอบถามโปรโมชั่น 02 1174229

ตารางราคาโปรโมชั่น สายการบินแอร์เอเชีย เอ็กซ์

เส้นทางราคาพิเศษ​ บุคคลทั่วไป
ราคารวมเริ่มต้น
ราคาพิเศษ​ราชการ​เเละรัฐวิสาหกิจ
ราคารวมเริ่มต้น
ชัยปุระ พรีเมี่ยมแฟลตเบด
ราคา 3590 บาท
ราคา 4990 บาท
ซัปโปโร ----> ชินชิโตะเซะ พรีเมี่ยมแฟลตเบด
ราคา 3590 บาท
ราคา 4990 บาท
ดอนเมือง ----> กรุงโซล
ราคา 3590 บาท
ราคา 4990 บาท
ดอนเมือง ----> ซัปโปโร
ราคา 3590 บาท
ราคา 4990 บาท
ดอนเมือง ----> นาริตะ
ราคา 3590 บาท
ราคา 4990 บาท
ดอนเมือง ----> โอซาก้า
ราคา 3590 บาท
ราคา 4990 บาท
ดอนเมือง----> ฮาวาย
ราคา 3590 บาท
ราคา 4990 บาท
ตรุจิรัปปัลลิ พรีเมี่ยมแฟลตเบด
ราคา 3590 บาท
ราคา 4990 บาท
อู่ฮั่น พรีเมี่ยมแฟลตเบด
ราคา 3590 บาท
ราคา 4990 บาท
โอซาก้า ----> คันไซ พรีเมี่ยมแฟลตเบด
มาเล พรีเมี่ยมแฟลตเบด
ราคา 3590 บาท
ราคา 4990 บาท
ดอนเมือง--->นาโกย่า
ราคา 3590 บาท
ราคา 4990 บาท

ข้อควรรู้ก่อนการเดินทาง

ข้อมูลเบื้องต้นก่อนเดินทาง

การลงทะเบียน : เคาน์เตอร์สำหรับลงทะเบียนเพื่อยืนยันการเดินทางของสายการบิน จะเปิดให้บริการก่อนเวลากำหนดการเดินทาง สอง (2) ชั่วโมง สำหรับเที่ยวบินภายในประเทศ และ สาม (3) ชั่วโมง สำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ และจะปิดรับลงทะเบียนก่อนเวลากำหนดการเดินทาง สี่สิบห้า (45) นาที ผู้โดยสารจำเป็นต้องดำเนินการลงทะเบียนให้เรียบร้อยภายในระยะเวลาที่ระบุไว้ สายการบินขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการเดินทางตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการบินฉบับนี้และไม่อนุญาตให้ท่านลงทะเบียนเพื่อยืนยันการเดินทาง

การขึ้นเครื่อง : ท่านจะต้องแสดงตัว ณ ประตูขึ้นเครื่องอย่างน้อยสามสิบ (30) นาทีก่อนถึงเวลาออกเดินทาง ซึ่งประตูขึ้นเครื่องจะปิดสิบห้า (15) นาทีก่อนถึงเวลาออกเดินทาง หากท่านไม่มาแสดงตัวภายในระยะเวลาที่กำหนดสายการบินขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการเดินทางของท่าน

สายการบิน แอร์เอเชียเอ็กซ์

ที่นั่งของ แอร์เอเชียเอ็กซ์

*** ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจาก www.airasia.com

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว