เที่ยวหน้าโลว์ ไฮโซเวอร์
เก็บกระเป๋า แล้วมาบินกับนกแอร์
เริ่มต้น
850 บาท
ช่วงเวลาโปรโมชั่น : 19 – 26 กันยายน 2561
ช่วงเวลาเดินทาง : 22 กันยายน 2561 – 30 กันยายน 2562