โปรแรง! 4 วันเท่านั้นค่ะ ?????

เส้นทางบินในประเทศ

ราคาสมาชิก BIG ราคารวมเริ่มต้น 350 บาท

ราคาบุคคลทั่วไป 393 บาท

เส้นทางบินต่างประเทศ ราคาสมาชิก BIG

ราคารวมเริ่มต้น 1,090 บาท ราคาบุคคลทั่วไป 1,130 บาท

จองด่วน 20 ธ.ค. 2561 – 23 ธ.ค. 2561 | เดินทาง 20 ธ.ค. 2561 – 30 มิ.ย. 2562

โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดและอาจไม่มีให้บริการในบางเที่ยวบินและบางช่วงของวันหยุดยาว ราคาบัตรโดยสารไม่รวมค่าบริการเสริมและค่าธรรมเนียมต่างๆ เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัทฯ