เตรียมพร้อม ออกบินเลยค่ะ เส้นทางบินในประเทศ

ราคาสมาชิก BIG ราคารวมเริ่มต้น 590 บาท

ราคาบุคคลทั่วไป 633 บาท

เส้นทางบินต่างประเทศ ราคาสมาชิก BIG ราคารวมเริ่มต้น 1,090 บาท

ราคาบุคคลทั่วไป 1,130 บาท

จองเลย 24 ธ.ค. 2561 – 6 ม.ค. 2562 | เดินทาง 24 ธ.ค. 2561 – 30 มิ.ย. 2562