เส้นทางในประเทศสมาชิก BIG ราคารวมเริ่มต้น 590 บาท

บุคคลทั่วไป 633 บาท

เส้นทางต่างประเทศ สมาชิก BIG ราคารวมเริ่มต้น 990 บาท

บุคคลทั่วไป 1,030 บาท

จองเลย 8 ก.ค. 2562 – 14 ก.ค. 2562 | เดินทาง 8 ก.ค. 2562 – 31 ม.ค. 256