บินสุดฟิน เช็คอินรับลมหนาวกันค่ะ!

เส้นทางบินในประเทศ ราคาสมาชิก BIG ราคาเที่ยวเดียวเริ่มต้น 590 บาท ราคาบุคคลทั่วไป 633 บาท

เส้นทางบินต่างประเทศ ราคาสมาชิก BIG ราคาเที่ยวเดียวเริ่มต้น 1,090 บาท ราคาบุคคลทั่วไป 1,130 บาท

จองเลย 21 ต.ค. 2562 – 27 ต.ค. 2562 | เดินทาง 21 ต.ค. 2562 – 31 พ.ค. 2563

โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดและอาจไม่มีให้บริการในบางเที่ยวบินและบางช่วงของวันหยุดยาว ราคาบัตรโดยสารไม่รวมค่าบริการเสริม