มั่นใจ พร้อมให้บริการครบกว่า 40 เส้นทางบิน!
ทั้งเส้นทางบินตรงจาก กรุงเทพฯ และ เส้นทางบินข้ามภาค ที่ให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2564 เป็นต้นไป สายการบินจำเป็นต้องปรับตารางบินให้สอดคล้องกับการควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 และความต้องการเดินทางในช่วงนี้ ซึ่งจะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไป
☎️TEL:02-076-4810/ 02-117-4229
?TEL:063-314-4890/095-7305-598/083-897-5556/081-204-4890
?ID Line : 0633144890 / 0957305598/ 0838975556/0812044890
ข้อมูลอัพเดท ณ วันที่ 10 มีนาคม 2564