หยุดยาวแบบนี้ แพลนเที่ยวกันไหม
ไทย ไลอ้อน แอร์ ✈️ ให้ทุกคนวางแผนเที่ยวช่วงวันหยุดยาวสิ้นปี
ในราคารวมเริ่มต้น 1,000 บาท/เที่ยวบิน สำหรับเส้นทางบินภายในประเทศ พร้อมรับน้ำหนักกระเป๋าฟรี 10 กิโลกรัม ?(สูงสุดไม่เกิน 1 ใบ)
และราคารวมเริ่มต้น 2,500 บาท/เที่ยวบิน สำหรับเส้นทางบินระหว่างประเทศ
✈️ ดอนเมือง – จาการ์ตา
✈️ ดอนเมือง – มุมไบ (ไป – กลับ)
✈️ ดอนเมือง – สิงคโปร์
✈️ ดอนเมือง – กาฐมาณฑุ
✈️ ดอนเมือง – ไทเป (เริ่มบิน 17 ธันวาคม 2565)
พร้อมรับน้ำหนักกระเป๋าฟรี 20 กิโลกรัม ? (สูงสุดไม่เกิน 2 ใบ)
? สำรองที่นั่ง: 6 ธันวาคม 2565 – 9 ธันวาคม 2565
? วันเดินทาง: 6 ธันวาคม 2565 – 31 พฤษภาคม 2566
#ไทยไลอ้อนแอร์ #thailionair #จองตั๋วไทยไลอ้อนแอร์

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังยืน, กลางแจ้ง และ ข้อความ